Hasiace prístroje vodné a penové, využívajú predovšetkým chladivý účinok vody, pri penových je to kombinácia chladivého účinku vody spolu s dusivým.

Princíp hasenia: spočíva v ochladzovaní ohniska požiaru, čím dochádza k odoberaniu tepla, teda energie horenia a tým k haseniu. Tento princíp je najefektívnejší, pretože voda má významnú schopnosť odoberať teplo a odvádzať ho do okolitého priestoru odparením. Pri penových hasiacich prístrojoch sa jedná o kombináciu vody a penidla, ktoré sa primiešava do vody počas vyprázdňovania obsahu hasiaceho prístroja. Tento hasiaci prístroj možno mimo tuhých látok použiť aj na hasenie polárnych a nepolárnych kvapalín (ropné látky, alkoholy), pričom ich nie len ochladzuje ale hlavne vytvára na povrchu vzduchom nepreniknuteľnú penu, ktorá zabraňuje prístupu kyslíka.

Oblasť použitia:  Penové prístroje – majú priestor na použitie hlavne v priemysle ropných produktov, pri hasení tuhých látok, tiež v priestoroch uvedených pri vodných prístrojoch, avšak ich použitie môže spôsobiť škody na interiéri alebo vybavení.


Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Protipožiarna ochrana Bratislava | Ryba PO

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo