Tento typ hasiaceho prístroja využíva účinok hasiaceho prášku, ktorý sa pod tlakom vstrekuje do priestoru požiaru.

Princíp hasenia: Tento typ hasiaceho prístroja využíva tzv. stenový efekt, ktorý spočíva v tom, že do plameňa sa vnáša priestorovo pôsobiaca tuhá hasiaca látka (prášok), pričom musí byť zasiahnuté celé pásmo horenia a počet častíc prášku v objemovej jednotke musí prevyšovať tzv. kritické množstvo. Každá častica prášku, ktorá vstupuje do reakcie horenia musí mať tzv. aktivačnú energiu. Ak sa častica horľaviny zrazí s časticou prášku, klesne jej aktivačná energia a nevstúpi do reakcie horenia – horenie sa preruší. Teda čím viac častíc prášku, tým viac zrážok, tým rýchlejšie sa horenie preruší. Naviac "prášková stena" zmierňuje sálavé teplo.

Tento typ hasiaceho prístroja je v súčasnosti najrozšírenejší a najpoužívanejší.

Použitie: Tento hasiaci prístroj je možné použiť univerzálne, nakoľko prášok nie je toxický. Dokáže tiež hasiť el. zariadenia, nakoľko hasiaca látka nie je elektricky vodivá, avšak použitie sa obmedzuje na el. zariadenia s napätím do 1000 V.  Nie je však vhodný na hasenie zariadení citlivých na prach. Existujú aj hasiace prístroje s automatickým ventilom, ktoré sa samočinne uvedú do prevádzky v reakcií na zaznamenaný požiar.


Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Protipožiarna ochrana Bratislava | Ryba PO

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo