Požiarne hydranty slúžia na zásobovanie vodou v prípade vzniknutého požiaru.
Hydrant je predovšetkým zariadenie primárne určené verejnosti. 
Z tohto dôvodu sa ho v prípade požiaru nebojte použiť. 
POZOR, HYDRANT SA NESMIE POUŽIŤ NA HASENIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA!

Druhy hydrantov a príslušenstvo
- Nástenné hydranty 
- Hydrantové systémy s plochou hadicou D25,C52
- Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou 
- Príslušenstvo k nástenným hydrantom hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily

Kontrola hydrantov 
Zákon ukladá prevádzkovateľovi hydrantov vykonať kontrolu minimálne 1 krát ročne. 
Revízia hydrantov sa uskutočňuje priamo v priestoroch kde sú systémy inštalované. 
V priebehu kontroly testované desiatky rôznych parametrov. 
Od tlaku vody v zavodnenom potrubí až po správne označenie hydrantu.

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo