Hasiace prístroje CO2 (tiež známe ako snehové), ktoré využívajú ako hasivo oxid uhličitý.

Princíp hasenia: Tento typ hasiacich prístrojov používatechniku dusivého a chladiaceho efektu. Oxid uhličitý (CO2) je plyn bez farby a zápachu, dobre rozpustný vo vode. Má hustotu 1,9 kg.m-3, je teda ťažší ako vzduch. CO2 nie je toxický, ale koncentrácia väčšia ako 10%obj. je nebezpečná a koncentrácia nad 20%obj. môže spôsobiť aj smrť (zadusenie). CO2 vzniká pri každom požiari, ale koncentrácia málokedy presiahne hodnotu 1 – 2 %obj.. Oxid uhličitý sa dá ľahko skvapalniť (v tomto stave sa skladuje v tlakových nádobách pod tlakom až 16MPa), pri vypúšťaní sa ochladzuje, pričom asi 20% sa mení na tuhú fázu, tzv. suchý ľad o teplote -78,5˚C. Suchý ľad (hovorovo, "sneh") ak nie je vzduchotesne uzatvorený, veľmi rýchlo sublimuje – vzniká plynný CO2. Ostatných 80% sa mení priamo na plynnú fázu. Z 1kg kvapalného oxidu uhličitého vznikne približne 500l plynného CO2. Hasiaca koncentrácia je asi 35%. Jeho použitie je efektívne hlavne v uzavretých priestoroch, kde sa môže naplno využiť jeho dusivý hasiaci účinok. Zvýšenie koncentrácie CO2 v priestore horenia, spôsobí vytlačenie kyslíka a značné obmedzenie jeho prísunu, čím sa požiar zlikviduje.

Použitie: Hasí efektívne požiare horľavých plynov, kvapalín ale i tuhých látok. Môže sa použiť aj na hasenie el. zariadení. Nesmie sa použiť na hasenie požiarov alkalických kovov! Oblasť použitia je široká, laboratóriá, serverovne, jemná elektronika, sklady horľavých kvapalín…


Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Protipožiarna ochrana Bratislava | Ryba PO

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo