Výkon činnosti technika požiarnej ochrany odborne spôsobilou osobou podľa § 4 písmeno f/ zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vrátane spracovania komplexnej dokumentácie ochrany pred požiarmi 

  • vypracúvanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi 
  • vypracúvanie požiarnych evakuačných plánov 
  • vypracúvanie požiarnych poplachových smerníc 
  • vykonávanie školení a odbornej prípravy 
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 
  • uskutočňuje označovanie miest bezpečnostnými značkami
  • zabezpečuje plnenie povinností pre právnickou a podnikajúcou fyzickou osobu vyplývajúcich zo zákona 
  • zabezpečuje vybavenie požiarnou technikou

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Protipožiarna ochrana Bratislava | Ryba PO

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo