Na základe vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z., §14 ods.4 sa požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy STN 92 0801.
Po vykonaní tlakovej skúšky sa vystaví protokol o výsledku tlakovej skúšky. 

Požiarne hadice po odovzdaní do užívania sa kontrolujú najmenej 1 krát ročne, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. 

Rozsah kontroly po odovzdaní do užívania je uvedený v § 15 ods. 1


Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Protipožiarna ochrana Bratislava | Ryba PO

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo