Vodný hasiaci prístroj resp. účinok jeho hasiva (vody) je najstarším a najefektívnejším prostriedkom proti požiaru.

Princíp hasenia: spočíva v ochladzovaní ohniska požiaru, čím dochádza k odoberaniu tepla, teda energie horenia a tým k haseniu. Tento princíp je najefektívnejší, pretože voda má významnú schopnosť odoberať teplo a odvádzať ho do okolitého priestoru odparením. Tento hasiaci prístroj možno však použiť len na hasenie požiarov tuhých látok.

Oblasť použitia: Vodné prístroje – poľnohospodárske podniky, stajne, ale najnovší trend v EU je nasmerovaný k ich efektívnemu používaniu aj v administratívnych priestoroch, knižniciach, hoteloch, všade tam, kde je potrebné použiť hasiacu látku,  šetrnú voči zariadeniu. V tomto prípade je však potrebné v prvom rade zabezpečiť odstavenie el. prúdu, a až následne vykonať hasenie. Voda sa tiež nesmie použiť na hasenie alkalických a ľahkých kovov a ich zliatin, horľavé plyny a látky chemicky prudko reagujúce s vodou.


Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Protipožiarna ochrana Bratislava | Ryba PO

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo