Predaj a dodávky všetkých druhov a typov prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov od rôznych domácich ako aj zahraničných výrobcov a následne zabezpečenie ich servisu.

Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov odborne spôsobilou osobou s platnými osvedčeniami od výrobcov pre jednotlivé typy a druhy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Predaj a dodávky požiarnych hydrantov, hydrantových systémov a predaj najmodernejšej požiarnej výzbroje do týchto zariadení od rôznych výrobcov a zabezpečovanie ich servisu.

Výkon činnosti technika požiarnej ochrany odborne spôsobilou osobou podľa § 4 písmeno f/ zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vrátane spracovania komplexnej dokumentácie ochrany pred požiarmi.


Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

* povinné položky

Protipožiarna ochrana Bratislava | Ryba PO

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo