Vyhláška o požiarnej ochrane stavieb stanovuje minimálny počet a výkon hasiacich prístrojov, ktorými musí byť každá časť budovy vybavená. 
Toto minimum zaisťuje dostatočnú ochranu osôb a majetku. Samozrejme väčšie investície do hasiacich zariadení nikdy nie sú na škodu. Na prvom mieste by sa malo dbať na bezpečie.
Pri nákupe pojazdných a prenosných hasiacich prístrojov u firmu Rybapo sme schopní plne zabezpečiť ich dodanie, pravidelné kontroly a opravy vyplývajúce z vyhlášky. 

Predaj hasiacich prístrojov na mieru Vaším požiadavkám
• Práškový hasiaci prístroj 
• Snehový hasiaci prístroj 
• Penový hasiaci prístroj 
• Vodný hasiaci prístroj 

 

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo